Kolonel Hans

George Orwell on ütelnud, et nalja eesmärk ei ole alavääristada inimest vaid tuletada inimesele meelde, et ta on juba alavääristatud!

Ülo Vooglaid – valimiste sisu

Milline seis praegu Eestis on (mis on HÄSTI, HALVASTI, PUUDU ja ÜLEARU). Valimiskampaania raames ükski erakond sisulist analüüsi elu, elamise ja elukeskkonna kohta ei teinud.
Ehk sõnastage rahuldavaks peetava süsteemsusega vähemalt mõne riigi ja rahva jaoks olulise teema.

 1. Kuidas käsitada inimest kui probleemi?
  – kuidas inimene Eestis elab,
  – mis iseloomustab maa- ja innarahva elulaadi ja -stiili, elurütmi ja -pinget, elamistingimusi ja elamiseks vajalikke ressursse,
  – milline osa elanikkonnas elab absoluutses ja suhtelises vaesuses;
  – milline osa elanikkonnast loodab veel ja milline osa on kaotanud lootuse;
  – Näita, milline osa elanikkonnast tunneb end probleemses valikusituatsioonis ja milline osa absurdses sundsituatsioonis. Loodetavasti lisad, miks nii on läinud ja mida oleks vaja ja võimalik ette võtta Eesti kultuuris normaalseks peetava elukvaliteedi saavutamiseks;
  – millistel eeldustel saaks inimene kasutada oma põhiseaduslikke õigusi sh õigust haridusele ja õigust valida ning olla valitud?
 2. Kuidas käsitada elukeskkonda kui probleemi? Näita, mis iseloomustab looduskeskkonda ja tehiskeskkonda, vaimset ja füüsilist keskkonda, psüühilist, sotsiaalset ja virtuaalset keskkonda. Kõik, kes valimiskampaaniat jälgisid, nägid, et erakonnad seda problemaatikat ei käsitanud. (NB! Kirjade järgi peaks Eesti olema teadmistepõhine (teaduspõhine?) ühiskond. Kirjuta, millised õigusaktid on Toompeal “vastu võetud” teadusliku uurimise tulemuste alusel.)
 3. Kuidas käsitada ettevõtlust kui probleemi?
 4. Kuidas oleks vaja käsitada tööd ja juhtimist, tööhõivet ja tööpuudust kui probleeme?

kolonelHans • märts 5, 2015


Previous Post

Next Post

Lisa kommentaar

Your email address will not be published / Required fields are marked *