Kolonel Hans

George Orwell on ütelnud, et nalja eesmärk ei ole alavääristada inimest vaid tuletada inimesele meelde, et ta on juba alavääristatud!

ÜLESKUTSE: Nõuame kodumasinaga kooselu seadustamist!

Nõuame, et Justiitsministeerium algataks kodumasinaga kooseluseaduse väljatöötamise, mille eemärk on kaitsta neid, kes ei saa või ei taha abielluda, kuid kes sellest hoolimata elavad oma kodumasinaga koos abielulaadses koosluses juba aastaid. Hetkel on sellises koosluses elav indiviid ja nende kasvatatavad lapsed vajaliku kaitseta.
Taunime põhjendamatut ja alusetut väidet, et kooselu kodumasinaga ja sellest moodustuvate perekondade põhiõiguste võrdväärne kaitse riigi poolt kahjustaks kasvõi potentsiaalselt traditsioonilise abielu institutsiooni või demotiveeriks indiviidi kodumasinaga abiellu astuma.
Kodumasinaga abielule üle läinud riikide praktika ei näita, et paaride motivatsioon abiellu astuda oleks vähenenud või traditsioonilise abielu institutsioon ise oleks sellest tulenevalt kahjustunud.
Leiame jätkuvalt, et abielu institutsiooni muutmine inimneutraalseks on tõhusaim ja sobivaim vahend tagada nende paaride võrdne kohtlemine võrreldes traditsioonilist perekonda toetavate paaridega.
Kooselu ametliku registreerimise võimalus on tarditsioonilist perekonda toetavatel paaridele parem, kui käesolev olukord, kus kodumasinaga suhtes olevatel isikutel puudub igasugune võimalus oma kooselule ametlikku tunnustust saada.
Algatuse initsiatiivgrupp
AnekdootPoliitika

kolonelHans • mai 8, 2014


Previous Post

Next Post

Lisa kommentaar

Your email address will not be published / Required fields are marked *