Kolonel Hans

George Orwell on ütelnud, et nalja eesmärk ei ole alavääristada inimest vaid tuletada inimesele meelde, et ta on juba alavääristatud!

“WikiLeaks-i uus vapustav paljastus …” – kas ikka on vapustav?

Nägin lõustaraamatus Kirikliku vaatleja ja Rahvuslase blogide postituse jagamist pealkirjaga “WikiLeaks-i uus vapustav paljastus: USA nõudel soostus Eesti valitsus oma rahva hävitama”.

Ajas hirmu naha vahele küll ja otsustasin natuke sisus tuhnida. Wikileaks’i link e-mailile oli ilusasti olemas ja nõudis tiba aega, et lugeda ja tõlkida. Peab ütlema, et minu arusaam teemast on natuke erinev sellest, mida eelpoolnimetatud blogid kirjutavad. US saatkonna tegevus Eestis selle e-kirja valguses paistab välja nii nagu nad ettekande lõpus kirjutavad – vajadusel annavad edasi omi kogemusi. Eesti poliitikud, kui mitte arvestada Koorti tegevust pikemal perioodil, käitusid ikka nii nagu nad on käitunud. Millistel ajenditel Rummo oma lubaduse andis, me ei tea. Põiklemistest hoolimata on kogu Euroopa Komisjoni soovitatu Eestis realiseerunud. See e-kiri on killuke tervikust mis tegelikult tervikut ei kajasta. See kiri näitab mulle, et pagulaste massiline tulek oli kavas juba 2006 ning seda, et Eesti oli passiivne ühiskonna ettevalmistamiseks. Näitab ka seda, et peamine survestaja oli Euroopa Komisjon ja kas seda tehti US nõudel või mitte, me ei tea. Igal juhul paistab, et rassismi meile külge kleepida ei õnnestunud ja US saatkonna e-kiri toetas, et seda meil ka pole. Tegin kiire refereeringu-tõlke e-kirjast. Saate ise uurida!

ESTONIA: EMBASSY’S EFFORTS TO PROMOTE RACIAL TOLERANCE
2006 June 16, 14:26 (Friday)

E-kiri on saadetud US saatkonnast US välisministeeriumile 2006 aastal. Võimul oli vabariiklane Bush ja välisminister tollel perioodil oli mustanahaline Condoleezza Rice. 2 märtsil 2006 käivitas US saadik Eestis nn „Tolerantsuse tegevuskava“. Ei tea kas see kehtib veel või mitte kuid kuna see oli saadiku initsiatiiv siis võis see kaduda ajalukku koos saadikuga detsembris 2006. Saadikuks oli tollal poolatar Aldona Z. Woz kelle profiil sobiks taoliste kavadega.

E-kiri oli ettekanne US välisministrile US saatkonna tegevusest seoses Hollandi saadiku Glaubitz’i juhtumiga kes lahkus Eestist enne ametiaja lõppu põhjendades seda eestlaste rassismiga ja homofoobiaga.

E-kiri viitab soovitustele Eestile Euroopa Komisjoni raportis „Rassismist ja tolerantsusest“ mis ütles, et eestlastel pole vihakuritegusid käsitlevat seadusandlust, pole ennetamiseks programme ega tegevust, Eesti ametnikud peavad koolides õpetama multi-kultit ja „erinevus rikastab“, peab Eesti ajakirjandusele tegema ajuloputust rassismi ja rassilise diskrimineerimise osas ja treenima korrakaitset samal teemal.

Edasi kannab saatkond ette mis on siis Eestis tehtud integratsiooni ja tolerantsuse edendamiseks.

 1. Eesti ametlike ja „Southern Powerty Law Center“ osalusel viidi läbi konverents.
 2. Ken Koort(reform) – tollal portfellita rahvastikuminister Paul Eerik Rummo (reform) nõunik, Eesti esindaja Euroopa Komisjoni Integratsioonivõrgustiku juures, ja Euroopa Nõukogu migrantide ekspertkomisjoni esimees (praegu liige umbes 16 juhatuses sealhulgas charter lennufirmades millega Rõivas lendab) – kirjutas artikli kus ülistas multi-kultit.
 3. FBI eriagent pidas loengu tsiviilteenistuse üliõpilastele vihakuritegudest.
 4. Saadik ja saatkonna teenistujad osalesid kultuurilisus erinevuse paneeldiskussioonil konverentsil, mis oli mõeldud Eesti vähemusrahvustele.
 5. 6 nädala pikkuse vahetusprogrammi raames pidas üks tegelane loenguid Eesti koolides rassilisest erisusest.
 6. Toetati pimedate ööde festivali 4K taalaga, et näidata US filme mis räägivad rassilisest ja kultuurilisest erisusest.
 7. Mais kutsus saadik lõunale Paul-Eerik Rummo (reform), Kalle Laanet’i (reform), Mart Nutt’i (IRL) ja Ken Koort’i (reform) kus pidas kõne millega kutsus üles mõtlema välja traditsioonilisest eesti-vene suhete kastist. Viimase aasta jooksul oli olnud 6 juhust mida seoti rassilise diskrimineerimisega.Lõunasöögil osalejad olid nõus, et kuigi senised juhtumid pole olnud vägivaldsed ja esinenud on üksikuid, tuleb üles ehitada pikaajaline programm probleemide teadvustamiseks.
 8. Eesti oli nõus, et väike sündivus ja majanduse kasv rõhutab immigratsiooni vajadust ja Rummo lubas laiendada immigratsiooni tegevusplaani uutele immigrantidele. Nutt ütles, et intsidendid olid toimunud alkoholi joobes ja meil on suuremaks probleemiks hoopis alkoholism. Laanet, tollal siseminister, soovis saada detailsemat infot juhtumite kohta ja informeeris mitu skinheadi meil riigis on.
 9. Homost Hollandi suursaadik lahkus skandaaliga kuna tema mustanahalist elukaaslast olid skinhead’d tihti kutsunud „nigger-ks” (tähendab “neeger”, mis pole meil sõimusõna).
 10. Meie seitungid olid võtnud ühendust US saatkonnaga ja soovinud kommentaari Hollandi suursaadiku avalduste sisu kohta. Saatkond tegelikult rahustas, et juhtumid on üksikud kuid pikemas perspektiivis tuleks võimalikule probleemile tähelepanu juhtida.
 11. Rahvusvaheline meedia tõmbas Hollandi saadiku Glaubitz’i juhtumi käima. Hollandi välisminister võttis sõna. Kuid meie välisministeerium oli pigem kahtleval seisukohal Hollandi saadiku väidete osas. (Välisminister oli tollal Paet). Sellest hoolimata muutis Riigikogu karistusseadustikku aj tõi sisse karistused seksuaalse orientatsiooni kohta.

Kommentaar kokkuvõtteks:

Hollandi saadiku Glaubitz’i juhtum tõi tolerantsuse teema Eestis esile. Õnnetuseks rõhutati juhtumit ise mitte teema laiemalt. Juhtivad Eesti ajalehed kirjutasid sellest pigem kui üksikjuhtumist mis ei näita Eestit õiges valguses ning tegemist on pigem valeväidetega. Sarnasel positsioonil oli ka välisministeerium kuid VM oli positiivne, et taolistest juhtumitest antakse teada. Saatkond usub, et nende meetod pigem tutvustada kogemust mitte õpetada, loob avatud dialoogiks vajaliku õhkkonna.

 

https://wikileaks.org/plusd/cables/06TALLINN576_a.html

 

 

kolonelHans • september 8, 2016


Previous Post

Next Post

Lisa kommentaar

Your email address will not be published / Required fields are marked *