Kolonel Hans

George Orwell on ütelnud, et nalja eesmärk ei ole alavääristada inimest vaid tuletada inimesele meelde, et ta on juba alavääristatud!

Kivirähk presidendiks

Leidsin ennast seismas keset suurt merd kaljunuki pealt peas kumisemas lauluviis „Jää kestma, Kalevite kange rahvas, ja seisa kaljuna, me kodumaa! …“. Silmapiiril ei paistnud midagi ega kedagi. Aeg-ajalt tõusid veest käed, sellised viisakad ametnikukäed, hoidmas mingeid mappe kirjadega eurodirektiiv, määrus, jms. Tõusid ja vajusid tagasi vette. „Selge“, tabas mind äkiline mõttesähvatus, „ma olen bürokraatiameres!…

Loe edasi

“WikiLeaks-i uus vapustav paljastus …” – kas ikka on vapustav?

Nägin lõustaraamatus Kirikliku vaatleja ja Rahvuslase blogide postituse jagamist pealkirjaga “WikiLeaks-i uus vapustav paljastus: USA nõudel soostus Eesti valitsus oma rahva hävitama”. Ajas hirmu naha vahele küll ja otsustasin natuke sisus tuhnida. Wikileaks’i link e-mailile oli ilusasti olemas ja nõudis tiba aega, et lugeda ja tõlkida. Peab ütlema, et minu arusaam teemast on natuke erinev…

Loe edasi

Põlvkondade konflikt

Kunagised KV ja KL üles ehitajad saatsid informatsiooni eruohvitseride ja Kaitseministeeriumi vahelise kohtumise kohta (vaata fotot). Tegelikult on see hea näide sellest, et “ära-aetud hobused” lastakse maha. Kahjuks jõuab see teadmine meisse hilja, siis kui me oleme juba vanuses kus hakkame elule tagasi vaatama. Tänane KM veteranipoliitika käsitleb veteranina üksnes neid, kes on uuel ajal rahvusvahelistel…

Loe edasi

Avalik kiri

Eesti Vabariigi valitsusele, Riigikogule ja Haridus- ja Teadusministeeriumile Pöördume teie poole mureliku südamega, lootes, et rahalistest kaalutlustest tehtud valikud, mis võivad juba lähitulevikus kitsendada ja vaesustada meie hariduselu, jäävad tegemata. Palume peatada erakooliseaduse §222 kiirustades muutmine, millega kaoks kohustus maksta erakoolidele tegevustoetust. See seab ohtu kodanikualgatuse korras loodud koolide toimetuleku ja seeläbi mitmekesise hariduse jätkumise…

Loe edasi

1

Haldusreformi võtmeks on kahetasandiline kohalik haldus ja SDE

Raik-Hiio Mikelsaar 22.02.2016.a.   Planeeritava haldusreformi (HR) raames toimuvad haldusüksuste ühinemis-liitumisläbirääkimised võtavad üha enam hoogu. Kui neist ka muud tulu ei tõuse, siis on läbirääkimistest siiski kasu valdade ja linnade lõimimiseks loodetavasse kahetasandilisse kohalikku haldussüsteemi.  Ja kui paar väiksemat valda vabatahtlikult suurema (mitte liiga suure) moodustavad, siis kuluvad ka need mainitud süsteemi sama suureks jäänute…

Loe edasi

Haridusest veel

Ülo Vooglaid Tõepoolest, haridus ei tee ega jäta tegemata mitte midagi; teevad (või lossutavad ja  lobisevad niisama) INIMESED. Tegutsetakse üksi või koos teistega, üksteisele edu saavutamiseks vajalikke eeldusi luues ja hoides või “kaikaid kodaratesse pildudes”…  Väärtuseks on harituse, informeerituse ja kogemuste ühtsus. Oma osa on tervisel (füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu ühtsusel), nagu ka huvi,…

Loe edasi

Haridusalaseid “keeleküsimusi”

Ülo Vooglaid   Küsitlus EI OLE UURING, küsitlus on MEETOD algandmete kogumiseks. Küsitlusega saab koguda ARVAMUSI, mis iseloomustavad vastajat (mitte seda, mida küsiti). Kirjeldus EI OLE UURING; kirjeldus eelneb uuringule ja on vajalik probleemi(-de) sõnastamiseks. Uurimise objektiks EI OLE TEEMA. Uurimise objektiks on (SAAB OLLA) probleem. Probleemid (tunnetatud vastuolud vajaliku ja tegeliku… vahel) on INIMESTEL….

Loe edasi

Kooselu seaduse mõjust rahvastikule

Vahetult kooseluseaduse vastuvõtmise eel Riigikogus avaldasin publitsistliku artikli Delfis „Hoog maha, homoapologeedid“ ja edastasin selle ka seadusandjaile. Hoiatasin, et jätkusuutlikkuse aspektist on homofiilia puue, võib-olla sügav puue. Seaduse vastuvõtmise järgselt võib see kõrvaldada käibest potentsiaalsete eluandjate kohordid. Niigi Eesti rahvaarv üha kahaneb ja trendi jätkudes pole rahvas enam jätkusuutlik.  Selles mõttes on homofiilia ja kooseluseadus…

Loe edasi

Eesti maksumaksjate liidu kiri Riigikogule

Riigikogu rahanduskomisjon rahanduskomisjon@riigikogu.ee rahandus.ametnik@riigikogu.ee   Seaduseelnõu 41 SE                                                                                     Meie 03.06.2015 nr 15 Kuna tegemist on taas nn kobareelnõuga, millesse on koondatud paljude maksuseaduste muuda­tused väga pikas perioodis, siis on ka käesolev pöördumine „kobarpöördumine“, millesse koon­dame kõikide maksudega seotud probleemid, ettepanekud, arvamused ja tähelepanekud. Täname juba ette kõiki, kes viitsivad edasi lugeda (vaeva vähendamiseks mainime kohe ära,…

Loe edasi

5

Eesti Klubi liikme Harry Raudvere pöördumine

Armas Eesti Rahvas! Eesti Klubi, kuhu kuuluvad teo- ja otsustusvõimelised Eesti kodanikud, on võtnud enesele südameasjaks teavitada üldsust julgeolekuohtudest, mis realiseeruvad lähiaastatel tänase poliitilise kursi jätkamisel ja mille aluseks on majanduslike- ning ühiskondlike protsesside väärtõlgendamine. Riik, mida me kõik kalliks peame, ei erine oma olemuselt äriühingust, mille eesmärgiks on majandusliku kasu saamine. Riigi, ehk kodanike…

Loe edasi

Pensionikindlustus

MTÜ “Pensionikindlustus” tuli turule uudse pensioni- ja sotsiaalkavaga. Jõudnud vanusesse 65 on tulevasel pensionäril võimalik hankida MTÜ-st soodsalt püstol ja kolm padrunit. Piisavalt selleks, et maha lasta mõni tähtis tegelane. Mida suurem tegelinski, seda pikem vangistus. Peale sellist jõledat tegu pannakse tulevane pensionär pikaks ajaks vangi. Kuid siia ongi koer maetud! Ta saab 3 korda…

Loe edasi

Miks me pole veel surnud?

Tänaste seaduste, seadusandlike regulatsioonide ja bürokraatlike otsuste valguses võib väita, et need kes alustasid elu enne EV taastamist, peaksid juba surnud olema. Miks? Sest me tegime kõike seda mis tänases seadusandlikus ruumis on keelatud või taunitav. Meie: Imikute hällid olid värvitud tsingi- ja pliipõhiste värvidega. Meil polnud purunemiskindlaid ja lastelukuga arstimite pudeleid. Me sõitsime jalgratastega…

Loe edasi

1 84 85 86 87 88 96