Kolonel Hans

George Orwell on ütelnud, et nalja eesmärk ei ole alavääristada inimest vaid tuletada inimesele meelde, et ta on juba alavääristatud!

Kaitseväe personali kasv tagab parema töökorralduse

Kaitseministeerium (KM) teatas, et seoses viie kaitseväelase lahkumisega eelmisel nädalal, on KM haldusalas lõpuks saavutatud ametnike ja teenistujate arvuline ülekaal.

Juba täna suudame tagada, et Kaitseväe Peastaabi (PS) ühe ohvitseri kohta tuleb peaaegu kolm KM ametnikku ja tsiviilteenistujat. See on lubanud meil oluliselt parendada kaitseväe tsiviiljuhtimist. Aastal 2006 olime suutelised esitama PS-le üle tuhande erineva järelpärimise, millele lisandusid veel sajad kirjad ja juhendid. Täna oleme saavutanud taseme, kus KVPS ei suuda enam adekvaatselt reageerida KM-st väljasaadetud tuhandetele paberitele. See lubab oletada, et PS pole suuteline juhtimist teostama, ning annab meile aluse võtta PS-lt üle ka kogu sõjalise juhtimise korraldus.

Järgnevatel aastatel kavandame suurendada ametnike armeed veelgi. Eesmärk on viia sisse täielik kontroll kaitseväes läbiviidava väljaõppe üle ning tagada, et igal kaitseväelasel oleks personaalne tsiviiljuht ja –kontroll. Lähinädalatel valmib personali analüüs mis annab selgema ülevaate hetkeseisust ja tutvustab detailsemalt võimalikke arenguperspektiive.

kolonelHans • märts 31, 2010


Previous Post

Next Post

Lisa kommentaar

Your email address will not be published / Required fields are marked *