Kolonel Hans

George Orwell on ütelnud, et nalja eesmärk ei ole alavääristada inimest vaid tuletada inimesele meelde, et ta on juba alavääristatud!

Eesti Nokia on leitud!

Mul on ääretu rõõm teatada kallitele kolonel-hans blogi lugejatele, et „Eesti Nokia“ on leitud. „Eesti Nokia“ idee peitub ühes meie ühiskonna põhiväärtuses – eraomand on püha ja puutumatu.
Viimastel kuudel on Eestimaa elanikud langenud kontrollimatute parkimisröövlite ohvriks, kes paigutavad autode tuuleklaasidele 500 krooniseid võlanõudeid. Röövlid väidavad, et niipea kui autoomanik on ületanud „veele tõmmatud joone“, on omanik sõlminud lepingu parkimist korraldava grupeeringuga ning seetõttu peab omanik järgima kõiki käske ja korraldusi mis parkimisröövlil mõttes võivad olla. Pahatihti ei järgi parkimisröövlid liikluseeskirja §2, lõike 31 sätteid, röövides autoomanikku 500 krooniga niipea, kui viimane on autost 5 meetri kaugusel. Eesti Nokia hoiab parklaröövlid teie autost eemal ja tagab teile oluliselt väiksemad transpordivahendi ekspluatatsioonikulud. 


Tundmatu „Eesti Nokia“ leiutaja, analüüsinud olukorda, fikseeris järgmised faktid:

  1. Parkimise korraldus on pahatihti arusaamatu.
  2. Auto on eraomand, seega püha. Auto külge või peale, ilma omaniku loata millegi panemine, on eraomandi puutumatuse rikkumine ning seega seadusega karistatav.

Nutikas, nuputanud natuke, leidis, et parimal juhul võib autoomanik saada rohkem kui 500 eeku rikkamaks või halvemal juhul jääb patiseis; 500 sulle – 500 mulle. Viimane kombinatsioon tekib juhul, kui parkimiskorraldus on kõigile arusaadavalt teostatud kuid parkimisröövel paigutab ilma omaniku loata, auto külge ikkagi oma paberilipikuid.


Võtmeküsimuseks mõistatuse lahendamisel oli see, kuidas tagada et pahatihti algharidusega ja lugemisoskuseta parkimisröövlid saaksid aru oma seadusevastasest teost. Lahendus, nagu kõikide keeruliste asjade puhul, osutus aga imelihtsaks. Iga autoomanik peab paigutama oma auto esiklaasile stoppmärgi kujulise kleebise, mis hoiatab parkimisröövleid võimalike tagajärgede eest. Kleebise kuju on oluline, kuna see hoiatab ka neid parkimisröövleid, kes lugemisoskust pole veel saavutanud. Kleebise näidis on näha lisatud pildil.


KOLONEL-HANS.BLOGSPOT.COM

kolonelHans • märts 15, 2010


Previous Post

Next Post

Lisa kommentaar

Your email address will not be published / Required fields are marked *